Zmiany klimatyczne na Ziemi powodują, że świat odchodzi od konwencjonalnych elektrowni na rzecz zwiększenia udziału energii pozyskanej ze źródeł odnawialnych. Ma to tym większe znaczenie, że równolegle promuje się odejście rynku motoryzacyjnego od benzyny i oleju...

czytaj dalej