Co to jest energia odnawialna?

paź 10, 2019Brak kategorii

Zmiany klimatyczne na Ziemi powodują, że świat odchodzi od konwencjonalnych elektrowni na rzecz zwiększenia udziału energii pozyskanej ze źródeł odnawialnych. Ma to tym większe znaczenie, że równolegle promuje się odejście rynku motoryzacyjnego od benzyny i oleju napędowego, a alternatywą są pojazdy elektryczne. To oznacza zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną, zwłaszcza pozyskaną w sposób ekologiczny.

Czym jest samoodnawialna energia?

Samoodnawialna energia pochodzi ze źródeł, których zasób odnawia się w relatywnie krótkim czasie i jest ona alternatywą dla tej pozyskanej z nieodnawialnych źródeł energii (ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel). W 2018 roku odnawialne źródła energii zaspokajały już 17,9% ogólnego zapotrzebowania na energię (według danych REN21). Za odnawialne źródła energii uznaje się wiatr, wodę (pływy morskie, nurt rzeczny), biomasę, biogaz, biopaliwa, oraz energię geotermalną, aerotermalną i hydrotermalną. Oczywiście odnawialnym źródłem jest również energia słoneczna i to na niej warto się skupić.

Pozyskiwana ze słońca energia fotowoltaiczna jest efektem konwersji, gdy pod wpływem fotonów w półprzewodnikach pojawia się różnica potencjałów. Dokonuje się jej za pomocą ogniwa fotowoltaicznego składającego się z półprzewodnikowego złącza typu p-n, które składa się z dwóch półprzewodników niesamoistnych. W praktyce po początkowej inwestycji energia jest niemal za darmo, kosztem pozostaje jedynie serwis i przesył.

Przyszłość energii odnawialnej

Zdaniem Przewodniczącej Europejskiego Towarzystwa Energetyki Słonecznej:

„(…)w przyszłości energetyka słoneczna jako tego typu forma energii, która dzięki współczesnym technologiom dopiero ma możliwości rzeczywistego wykorzystania, będzie czymś bardzo powszechnym”.

Aktualnie inwestycje w odnawialne źródła energii rosną wykładniczo, a energia fotowoltaiczna stanowi istotną ich część.

Odnawialne źródła energii w 2017 roku zaspokajały w Polsce 10,9% zapotrzebowania na energię (według danych Eurostat). Branża energii słonecznej rozwija się szczególnie szybko i pod koniec 2020 roku zainstalowana moc wynosiła 3704,4 MW (według danych Instytutu Energetyki Odnawialnej). To dobrze rokuje na przyszłość i jest pewne, że udział energii fotowoltaicznej będzie na przestrzeni najbliższych lat dynamicznie wzrastał.

Z pewnością wykorzystanie energii odnawialnej, a w tym odnawialnych źródeł energii słonecznej, stanowi przyszłość, gdyż światowe rządy dążą do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Na popularyzację ogniw fotowoltaicznych wpływa to, że jest to technologia, którą można wdrażać nawet we własnym zakresie montując ogniwa fotowoltaiczne na potrzeby gospodarstwa domowego.